Ansvarlig barne- og ungdomsidrett:

Amir Sharif                  ast28@live.no                    93489053

Politiattest ansvarlig:                Amir Sharif              politiattest_oslocityfc@hotmail

FORSIKRING:

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.