Oppstart i april 2022

Allidrett for barn 6-12 år

AVLYST pga covid restriksjoner